Úvodní strana

Vítejte na internetových stránkách společnosti DOBY, s.r.o., která se zabývá ekonomickou správou pro vlastníky bytových domů, ať již jde o družstva, společnosti s ručením omezeným či společenství vlastníků jednotek domů. Jste-li členem představenstva bytového družstva, jednatelem s. r. o., nebo členem výboru společenství vlastníků, jsou tyto stránky určeny právě vám. Společnost DOBY s.r.o. byla založena v roce 2000 jako firma specializovaná na ekonomickou správu nemovitostí, činnost účetních poradců a vedení účetnictví tzv. malých bytových družstev vzniklých privatizací bytových domů z majetku obcí a státu.

Naše nabídka vychází z předpokladu postupného poznání, že nejen odborná, ale především časová náročnost této činnosti je značná. Postupy a legislativa se značně liší od obchodních společností, a ne každá účetní firma tato specifika zná.

Nabízíme vám veškeré naše účetní práce a roky nabytých zkušeností v účetnictví, výpočtech a evidenci záloh, nájmů, příspěvků do fondů, nákladů na služby, správu, opravy a dalších souvisejících oblastech, v neposlední řadě také plnění povinností k úřadům podle platných zákonů. Jako jedni z  mála jsme s to zprostředkovat platby i prostřednictvím SIPO.

Bližší informace naleznete na stránce Proč DOBY? a Zajišťujeme. Samozřejmě budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Nezávazně vám poskytneme další informace, které vás budou zajímat.