Proč Doby?

Společnost DOBY s. r. o., se zabývá účetnictvím bytových družstev, společenství vlastníků jednotek bytových domů i společností s ručením omezeným vlastnících bytový dům. Naše nabídka vychází z  předpokladu postupného poznání, že účetnictví bytových družstev je poměrně specifické a liší se v  řadě postupů od běžných obchodních společností. Mnohé firmy, které úspěšně účtují běžné obchodní společnosti, nemusí mít dostatek znalostí z oblasti účetnictví a daňových povinností vlastníků bytových domů.

Pokud ještě nemáte výkon účetnictví a agendy služeb zajištěn na spolehlivé a odborné úrovni nebo Vás tato činnost neúměrně zatěžuje, je pro Vás tím nejlepším řešením svěřit tento problém naší společnosti, specializované na poskytování služeb v těchto oblastech:

Naše zkušenosti a znalosti v obstarávání potřeb vlastníků bytových domů na profesionální úrovni Vám mohou usnadnit řízení bytového družstva či společenství vlastníků a vaše členy zbavit většiny starostí. Proti případné škodě, kterou bychom eventuálně způsobili, jsme pojištěni s dostatečně vysokým limitem krytí.

Úplný výčet nabízených služeb si můžete přečíst zde. Jsme připraveni poskytnout Vám doplňující informace na vyžádání - můžete nás nezávazně kontaktovat.